Coachning och redovisning
Intens Ekonomi & Konsult Kompetens och resurser för att hjälpa mindre företag att utvecklas
och växa genom att tillföra struktur och inspiration
 Intens ekonomi & konsult
Traneredsvägen 58A
426 77 Västra Frölunda

Ring
+46 707 160 341

Vill du utvecklas och växa?

Vi brinner för att hjälpa mindre företag att utvecklas och växa. Vi underlättar för VD och ledningsgrupp att fokusera på den viktiga kärnverksamheten. Vi sitter med i styrelsen eller ledningsgruppen och bidrar med våra erfarenheter. Vi arbetar också som konsulter med specifika uppdrag inom bland annat administration, bokföring, bokslut och deklarationer.

Bo Stenberg Bo Stenberg, VD och ansvarig för området Styrelse- och ledningsutveckling på Intens ekonomi & konsult AB.

Bo har mer än 30 års VD- och styrelseerfarenhet från mindre företag, både egna bolag och dotterbolag till stora börskoncerner.

Bo har arbetat inom tillverkande industri, IT-branschen, underhållning samt idrottsföreningar.
Helena Sellstedt Helena Sellstedt, jobbar med redovisningIntens ekonomi & konsult AB. Helena har ekonomisk grundutbildning och har jobbat med bokföring och marknadsfrågor i mer än 25 år.

Erfarenheten kommer främst från tjänsteföretag men Helena har också många års erfarenhet från tillverkande industri.

Stöd till ledningen


Webb från Devello